Jste zde

Exekutorský úřad Litoměřice, usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání dne 23.5.2018 v 11:00 h.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

124 EX 16843/11

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Původce

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Vyvěšeno

03.04.2018

Sejmuto

24.05.2018

Stav

Vyvěšeno