Jste zde

Exekutorský úřad Litoměřice, elektronická dražba dne 18.11.2020 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

124 EX 4141/10

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Původce

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Vyvěšeno

01.10.2020

Sejmuto

19.11.2020

Stav

Vyvěšeno