Jste zde

Exekutorský úřad Litoměřice - dražba dne 9. 10. 2019 ve 13:00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

124 EX 16569/16

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Původce

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Vyvěšeno

12.08.2019

Sejmuto

10.10.2019

Stav

Vyvěšeno