Jste zde

Exekutorský úřad Kutná Hora - dražební vyhláška - 21.6.2017 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

EX 596/14-208

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jakubovská Veronika, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01877569, Veronika Jakubovská
DS: am3hpeq, Česká 325/41, 284 01 Kutná Hora

Původce

Jakubovská Veronika, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01877569, Veronika Jakubovská
DS: am3hpeq, Česká 325/41, 284 01 Kutná Hora

Vyvěšeno

18.05.2017

Sejmuto

22.06.2017

Stav

Vyvěšeno