Jste zde

Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 28.2.2018 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/063483/2017 INFO 2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Původce

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Vyvěšeno

05.12.2017

Sejmuto

01.03.2018

Stav

Vyvěšeno