Jste zde

Exekutorský úřad Jindřichův Hradec - exdražby- elektronická dražba - 24.5.2018 v 9:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/020956/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Roubal Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02358972, Martin Roubal
DS: rwt5i77, Jarošovská 48, 377 01 Jindřichův Hradec

Původce

Roubal Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02358972, Martin Roubal
DS: rwt5i77, Jarošovská 48, 377 01 Jindřichův Hradec

Vyvěšeno

18.04.2018

Sejmuto

25.05.2018

Stav

Vyvěšeno