Jste zde

Exekutorský úřad Jeseník, elektronická dražba dne 29.11.2018 v 09:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

EX 91058/12-89

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic

Původce

Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic

Vyvěšeno

08.10.2018

Sejmuto

30.11.2018

Stav

Vyvěšeno