Jste zde

Exekutorský úřad Brno - město - usnesení - dražební vyhláška - 14.3.2018 v 9:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

137EX 18497/11-197

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic

Původce

Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic

Vyvěšeno

29.01.2018

Sejmuto

15.03.2018

Stav

Vyvěšeno