Jste zde

Exekutorský úřad BRNO-MĚSTO, elektroniká dražba dne 31.8.2017 ve 13:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

030 EX 38889/13-206

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic

Původce

Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic

Vyvěšeno

11.07.2017

Sejmuto

01.09.2017

Stav

Vyvěšeno