Jste zde

Exekutorský úřad BRNO-MĚSTO, dražební vyhláška, elekronická dražba dne 05.11.2020 v 08:30 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

169EX 2758/14-49

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno

Původce

Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno

Vyvěšeno

06.10.2020

Sejmuto

06.11.2020

Stav

Vyvěšeno