Jste zde

Exekutorský úřad 021 Praha 8, elektronická dražba dne 19.09.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

021EX 35/99-6

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200, Ivan Erben
DS: ax3g8dn, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200, Ivan Erben
DS: ax3g8dn, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

12.07.2019

Sejmuto

20.09.2019

Stav

Vyvěšeno