Jste zde

EIA - POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/056663/2018 OŽPD/ŠUS/2018

Oblast

Odbor životního prostředí a dopravy

Kategorie

Posuzování vlivů na životní prostředí

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

08.11.2018

Sejmuto

26.11.2018

Stav

Vyvěšeno