Jste zde

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2 – oznámení zahájení stavebního řízení

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

DUCR-40533/19/Lj

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Veřejné vyhlášky

Adresát

Drážní úřad, IČ:61379425
DS: 5mjaatd, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2, Czech Republic

Původce

Drážní úřad, IČ:61379425
DS: 5mjaatd, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2, Czech Republic

Vyvěšeno

01.08.2019

Sejmuto

19.08.2019

Stav

Vyvěšeno