Jste zde

Celní úřad Praha 1 - dražba dne 30.7.2020

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

411459-6/2020-510000-42.1

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011
DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1

Původce

Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011
DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1

Vyvěšeno

23.06.2020

Sejmuto

31.07.2020

Stav

Vyvěšeno