Jste zde

Bodové hodnocení žádostí o nájem bytu MČ P9 - březen 2017

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

P09 015475/2017 OSM 2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Tabulka bodového hodnocení žádosti o obecní byt

Adresát

ÚMČ Praha 9
Sokolovská 14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

13.03.2017

Sejmuto

18.04.2017

Stav

Vyvěšeno