Jste zde

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oznámení o nabídkovém řízení - 1.kolo

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/042443/2017 INFO 2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Hana Kuprova
hana.kuprova@nature.cz

Původce

Hana Kuprova
hana.kuprova@nature.cz

Vyvěšeno

09.08.2017

Sejmuto

25.08.2017

Stav

Vyvěšeno