Jste zde

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)

1) Oficiální název

Městská část Praha 9
Starosta: Ing. Jan Jarolím

2) Důvod a způsob založení

Městská část Praha 9 vznikla zákonem České národní rady č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990.
Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

3) Organizační struktura

Organizační struktura

Odbory úřadu

Seznam zřizovaných organizací:

4) Kontaktní spojení, adresa úřadu

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324,
180 49 Praha 9

úřední hodiny:

pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
telefon: 283 091 111

oficiální WWW stránka: http://www.praha9.cz

Email elektronické podatelny ( s elektronickým podpisem) : posta@praha9. cz

Email elektronické podatelny ( bez elektronického podpisu) : podatelna@praha9.cz

maximální velikost 1 zprávy : 5 MB

přijímané datové formáty : PDF/A, pdf, jpg, gif, tiff, png, txt, rtf,doc, docx, xls, xlsx

datová schránka : nddbppc

maximální velikost 1 zprávy : 10 MB

Kontakty na jednotlivé odbory úřadu a pracovníky najdete zde

5) Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu : 19-2000910329/0800 Česká spořitelna, a.s. Praha

6) IČO

00063894

7) DIČ

CZ00063894

8) Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočet naleznete zde

9) Žádosti o informace

přijímá Odbor občanskosprávní ÚMČ Praha 9

10) Příjem žádostí a dalších podání

  • Podatelna úřadu Sokolovská 324/14
  • Věcně příslušné odbory úřadu

Žádosti či stížnosti, návrhy, podněty nebo jiné dožádání můžete zaslat poštou na adresu zdejšího úřadu, učinit je osobně při návštěvě zdejšího úřadu nebo elektronicky na uvedenou elektronickou adresu zdejšího úřadu. (Elektronické podání musí být ověřeno elektronickým podpisem) Podání je možné učinit i pomocí jiných technických prostředků (zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu) v případě, že je podání do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno způsobem popsaným v začátku odstavce (tzn. ústně do protokolu, poštou či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem)

11) Opravné prostředky

opravné prostředky najdete u prezentace každého odboru v části odvolání

12) Formuláře

obdržíte v informačních kancelářích, na věcně příslušném odboru nebo je můžete nalézt na těchto stránkách

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

můžete nalézt u prezentace každého odboru

14) Nejdůležitější předpisy

Závazné právní předpisy najdete u prezentace každého odboru v části předpisy. Nebo můžete shlédnout jejich výčet.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

naleznete zde

16) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

naleznete zde

 

 

 

Související dokumenty