Jste zde

Podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

Registr Subjektů Technické Infrastruktury

Registr Subjektů Technické Infrastruktury (RSTI) je webový portál, který poskytuje základní informace o územní  působnosti subjektů, které mají vztah k technické infrastruktuře  (vlastník infrastruktury, provozovatel infrastruktury, subjekt, který se vyjadřuje k technické infrastruktuře).

Přínos portálu pro účastníky stavebního řízení a stavební úřady

RSTI účastníkům stavebního řízení a stavebním úřadům poskytuje on-line informace o tom, kteří vlastníci/provozovatelé technické infrastruktury působí v určitém území, informace o aktuálním způsobu podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury a získání vyjádření a aktuální kontaktní údaje k dotčeným subjektům. Stavebním úřadům, případně dalším úřadům s celostátní působností RSTI poskytuje základní informaci o územním výskytu technické infrastruktury a jejich vlastnících nebo provozovatelích v oblasti jejich působnosti.

Přínos portálu pro vlastníky/provozovatele technické infrastruktury

Vlastníkům/provozovatelům technické infrastruktury RSTI umožnuje udržovat v aktuálním stavu pro účely publikace zejména základní údaje o poloze jejich technické infrastruktury a další údaje potřebné pro podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Publikace dat RSTI zvýšuje informovanost veřejnosti, zefektivňuje komunikaci občanů a úřadů se subjekty a vede ke zvýšení pasivní ochrany technické infrastruktury.

Výpis z RSTI

Výpis územně dotčených subjektů technické infrastruktury je s ohledem na průběžné zpřesňování jejich zájmového území dostupný pouze prostřednictvím služby UtilityReport, kde dochází k prostorovému porovnání obecně definované geometrie zájmového území žadatele s databází RSTI.

Výpis z RSTI pro území MČ Praha 9 získáte na této adrese: http://cz.mawis.eu/praha9/

 

e-UtilityReport – vyjadřování k existenci sítí

Podání žádosti o vyjádření k existenci sítí a zařízení technické infrastruktury

Přístup pro celé území hl. m. Prahy:  http://www.site.praha.eu/,
Přístup pro území městské části Praha 9:  http://cz.mawis.eu/praha9/ 
Systém je určen k automatickému vytvoření žádostí o vyjádření k existenci sítí a zařízení technické infrastruktury jednotlivým subjektům ve vámi zadaném místě.
Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem subjektům, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní subjekty, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě a zařízení v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat. 

Vyjádření může také obsahovat podmínky, které stavebník musí splnit, aby byla při provádění stavby zajištěna ochrana sítě. Správci technické infrastruktury jsou povinni na žádost o vyjádření k existenci sítí reagovat do 30 dnů. Vyjádření je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení podle stavebního zákona.