Jste zde

Informace o správních poplatcích

Informace o správních poplatcích

Správní poplatky se vyměřují podle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které je dostupné na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/ zde (dokument PDF).