Jste zde

Samospráva

Složení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2014 - 2018

11.11.2010
Ing. Jan Jarolím  /ODS/ – starosta MČ P9 -  zastupuje městskou část navenek - zodpovídá za koordinaci zahraničních vztahů - plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb...

Rada

03.11.2009
{{odbory-list-call-nodate}}