Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
266/09 Změna účelu investiční dotace poskytnuté ZŠ Na Balabence 800 267/09 Zvýšení rozpočtu – spolufinancování projektů v rámci 3. výzvy JPD 3

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
247/09 Uzavření dodatku č. 1 k NS – D. Kostelecký a dodatku č. 1 k NS – N. Nodia 248/09 Povolení splátek nedoplatku pí Z. Rosenbaumové