Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání RMČ P9 ze dne 19.10.2010

22.10.2010
600/10 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu r. 2010 601/10

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání RMČ P9 ze dne 5.10.2010

22.10.2010
564|/10 Poskytnutí příspěvku ZŠ Na Balabence na opravu 565/10

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání RMČ P9 ze dne 7.9.2010

10.09.2010
476/10 Rozbor hospodaření MČ P9 za I. pol. 2010 477/10 Přijetí daru od společnosti Outdoor akcent, s.r.o

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání RMČ P9 ze dne 24.8.2010

27.08.2010
475/10    Oznámení zadávacího řízení za účelem realizace VZ "Jednopodlažní nástavba učebnového  pavilonu MŠ Šluknovská 328, Praha 9

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání RMČ ze dne 17.8.2010

18.08.2010
434/10 Posílení rozpočtu výdajů kapitoly Vnitřní správa a Zaměstnaneckého fondu 435/10

Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání RMČ P9 ze dne 27.7.2010

30.07.2010
401/10 Posílení rozpočtu OS o finanční prostředky na úhrady služeb právníka 402/10

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání RMČ P9 ze dne 30.6.2010

01.07.2010
373/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9  o příspěvky na akci Předškoláček 374/10