Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení ze 7. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 27.12.2010

27.12.2010
747/10 Schválení fin. daru pro Římskokatolickou farnost u kostela Krista Krále 748/10

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání RMČ P9 ze dne 13.12.2010

16.12.2010
712/10 Zastupování MČ P9 na schůzi „Shromáždění vlastníků členů společenství domu Lovosická 856“ 713/10

Přehled přijatých usnesení z 20. jednání RMČ P9 ze dne 29.11.2010

06.12.2010
655/10 Rozbor hospodaření MČ P9 za I. – III. čtvrtl.2010 656/10 Rozpočtové provizorium fin. hospodaření MČ P9 v I. čtvrtl.2011

Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 23.11.2010

23.11.2010
650/10 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání 651/10

Složení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2014 - 2018

11.11.2010
Ing. Jan Jarolím  /ODS/ – starosta MČ P9 -  zastupuje městskou část navenek - zodpovídá za koordinaci zahraničních vztahů - plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb...

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání RMČ P9 ze dne 3.11.2010

03.11.2010
627/10 Úprava finančního plánu HČ – úprava rozpočtu   628/10 Rozpočtové opatření v oblasti investic