Jste zde

Složení výborů ZMČ P9 pro vol. období 2014 - 2018

Kontrolní výbor ZMČ Praha 9

Předseda: Miloslav Hanuš

Místopředseda: Bc. Jan Poupě

Členové: JUDr. Jana Nowaková Těmínová, RNDr. Helena Kvačková, Zuzana Haberlová
 

Finanční výbor ZMČ Praha 9

Předseda: Mgr. Jiří Vávra

Místopředseda: Ing. Tomáš Kubík

Členové: Ing. Dana Balcarová, Milan Apeltauer, Ing. Zdeněk Davídek