Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

z-17-001-us.pdf
Další postup transformace SSS MČ Praha 9
z-17-001-p1.docx
z-17-001-p2.docx
z-17-001-p3.docx
z-17-002-us.pdf
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2017
rozpocet_2017.doc
z-17-003-us.pdf
Návrh na rozdělení finančních prostředků určených na Granty v r. 2017
z-17-004-us.pdf
Dodatečné schválení přijaté investiční dotace v r. 2016 na akci "Park zahrádky"
z-17-005-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací na území MČ Praha 9, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mládeže
z-17-005-p1.pdf
z-17-005-p2.pdf
z-17-005-p3.pdf
z-17-006-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Vysočanská 563/59 - 564/57
z-17-007-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Jablonecká 352/37 - 353/35
z-17-008-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká 354/33 -355/31
z-17-009-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká 356/29 - 357/27
z-17-010-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Jablonecká 358/25 - 359/23
z-17-011-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká 360/21 - 361/19
z-17-012-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká 362/17 - 363/15
z-17-013-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká 364/13 - 365/11
z-17-014-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Sokolovská 967 a 968
z-17-015-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace
z-17-016-us_redigovano.pdf
Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ Praha 9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
z-17-017-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřených v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům
z-17-018-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v objektu čp. 856, ul. Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
z-17-019-us.pdf
Revokace usnesení ZMČ P9 č. 7/15 ze dne 10. 3. 2015
z-17-020-us.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvě o směně bytových jednotek
z-17-021-us.pdf
Schválení záměru získat do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Praha 9 nemovitosti v k.ú. Prosek "U Brabců"
z-17-022-us.pdf
Vyřazení nerealizovatelných položek z katalogu projektů
z-17-022-p1.docx
z-17-023-us.pdf
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9
z-17-023-p1.docx
z-17-024-us.pdf
Zásady stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 9
z-17-024-p1.docx
z-17-025-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v průběhu II. pol. 2016
z-17-026-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usn. ZMČ P9 ke dni 14. 2. 2017
z-17-027-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt
Hlasování