Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

z-18-002-us.pdf
Zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
z-18-003-us.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2018
z-18-004-us.pdf
Rozdělení finančních prostředků určených na granty
z-18-005-us.pdf
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
z-18-005-p1.xls
Příloha 1
z-18-006-us.pdf
Uvolnění fin. prostř. na odkoupení pozemků pro prodloužení Parku Přátelství
z-18-007-us.pdf
Den zdraví na Poliklinice Prosek
z-18-008-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 307/18
z-18-009-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 308/16
z-18-010-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě U Harfy 272/6
z-18-011-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 546/85 - č.p. 547/83, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-012-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 548/81 - č.p. 549/79, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-013-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 550/77 - č.p. 551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-014-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 552/73 - č.p. 553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-015-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 554/69 - č.p. 555/67, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-016-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-017-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Jablonecká č.p. 358/25-359/23. k.ú. Střížkov, Praha 9
z-18-018-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace
z-18-019-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smluv o převodu vlastnictví byt. jednotek uzavřených v rámci prodeje byt. jednotek stávajícím nájemníkům
z-18-020-us.pdf
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hl.m. Prahy, MČ Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2017
z-18-021-us_redigovano.pdf
Odpis nedobytné pohledávky na nájemném včetně služeb
z-18-022-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
z-18-023-us.pdf
Zrušení usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 48/14 ze dne 29.4.2014
z-18-024-us.pdf
Zrušení usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 22/07 ze dne 24.4.2007
z-18-025-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ P9 v II. pol. 2017
z-18-026-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů z usnesení ZMČ P9 ke dni 20. 2. 2018
z-18-027-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9