Jste zde

Termíny zasedání Zastupitelstva MČ P9

Termíny konání zasedání ZMČ P9

  •  I. pololetí roku 2019:

5. března, 30. dubna a 25. června

  • II. pololetí roku 2019:

24. září, 19. listopadu