Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.4.2017

r-17-150-us.pdf
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2016
r-17-151-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2016
r-17-152-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-17-153-us.pdf
Udělení Grantů MČ Praha 9 v r.2017
program_1.xls
Příloha č. 1
program_2.xls
Příloha č. 2
program_3.xls
Příloha č. 3
program_4.xls
Příloha č. 4
r-17-154-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ
r-17-155-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2017
r-17-156-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o investiční dotaci na akci Poliklinika Prosek
r-17-157-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
r-17-158-us.pdf
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2017 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.10.2016 do 31.12.2016
r-17-159-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
r-17-160-us.pdf
Pořízení modelu pro prezentaci rozvojových ploch MČ P9
r-17-161-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 332/1 a parc.č. 330/1 vše v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy panu Petru Vomastkovi
r-17-161-p1.doc
Příloha
r-17-162-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu ve znění dodatků č. 1-4, uzavřením dodatku č. 5, mezi MČ P9 a Spol. Rapid Service, s.r.o
r-17-163-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu na pronájem NP v domě Vysočanská 569/47 v P9 a uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ P9 a společností SIFRO s.r.o.
r-17-164-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu ve znění dodatků č. 1a č. 2 na pronájem nebytových prostorů v domě Vysočanská 572/41 v Praze 9 a uzavření Dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a Jiřím Marešem
r-17-165-us.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvě o převodu bytové jednotky č.362/22 v domě č.p. 362-363 v ulici Jablonecká, k.ú. Střížkov
r-17-166-us.pdf
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2016
r-17-167-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech v rámci II. a III. vlny privatizace
r-17-168-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-169-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-170-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.356/29 - č.p.357/27, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-171-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.358/25 - č.p.359/23, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-172-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-173-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-174-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.364/13 - č.p.365/11, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-175-us.pdf
Změna smlouvy o převodu vlastnictví uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ P9 a manž. Sejkovými
r-17-176-us.pdf
Zrušení vyhlášení VŘ na prodej volných byt.jednotek v domech,ve kterých jsou prodávány bytové jednotky stávajícím nájemníkům
_processed_r-17-177-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s L.Risteska a V. Kučerou
_processed_r-17-178-us.pdf
Uzavření smlouvy o ubytování s Joaguimem Soguessu Quihondem
_processed_r-17-179-us.pdf
Převod vlastnictví volné byt.jednotky z majetku MČ P9, umístěné v domě určeném usnesením ZMČ P9 k privatizaci
r-17-180-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi spol. ADVANTAGE Factory CARS a.s. a MČ P9
r-17-181-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/126/2012 ze dne 17.5.2012 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.1 mezi MČ Praha 9 a Káva 9 s.r.o.
r-17-182-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Prosek a v k.ú. Vysočany mezi spol. Prosek 2, s.r.o. a MČ P9
r-17-183-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu Europ efor Citizens: H2O – Water Resources
r-17-184-us.pdf
Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy
r-17-185-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad třetím ročníkem kulturního festivalu Open House Praha 17, který se bude konat dne 13. a 14. května 2017
r-17-186-us.pdf
Přiznání roční náhrady jízdních výdajů za používání MHD pro členy ZMČ P9 na r.2017
r-17-187-us.pdf
Záměr centralizovaného nákupu elektrické energie pro r.2018 na komoditní burze PXE
r-17-188-us.pdf
Schválení návrhu na pojmenování veřejného prostranství v MČ Praha 9
r-17-189-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ P9 nad projektem „STAN“ Střížkov
r-17-190-us.pdf
Pověření vedením Odboru ekonomického ÚMČ Praha 9