Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 1.9.2020

r-20-426-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Skanska Reality, a.s.
r-20-427-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Central Group 49, investiční, s.r.o.
r-20-428-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
_processed_r-20-429-us.pdf
Svolání 10. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání