Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 3. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 3.4.2018

r-18-151-us.pdf
Svolání 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání