Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 6.2.2018

_processed_r-18-046-us.pdf
Prodloužení termínu vyklizení NP o jeden měsíc, Oční optika a schválení prominutí poloviny částky úroku z prodlení a smluvní pokuty
_processed_r-18-047-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu objektu U Elektry 82/7 v Praze 9 ke dni 28. 2. 2018
_processed_r-18-048-us.pdf
Uzavření NS k bytu
r-18-049-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce „Praha 9- Střížkov, Jiřetínská, parc.č. 500/56, Nový kabel 1 kV - parkoviště" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.
r-18-050-us.pdf
Předložení žádostí o dotaci na akce "Výstavba parkovacího domu Prosek" a "Rekonstrukce budovy bývalého hostince U Brabců"
r-18-051-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ Kovářská
r-18-052-us.pdf
Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb MČ Praha 9
r-18-053-us.pdf
Schválení žádosti o záštitu starosty MČ P9 nad 5.ročníkem lezeckých závodů BigWall Open 2018
r-18-054-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 na finále třetího ročníku celostátní soutěže Díky, trenére
r-18-055-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 12. ročníkem Prague Patchwork Meeting
r-18-056-us.pdf
Svolání 19. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-18-057-us.pdf
Schválení smlouvy o spolupráci MČ P9 ve vztahu k veřejnosti
r-18-058-us.pdf
Jmenování členem KSZ RMČ P9