Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Prahy 9

581/09

Rozpočtová opatření v kapitole Kultura

582/09

Převod fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na financování voleb

583/09

Snížení příspěvku na provoz Střediska sociálních služeb MČ P9

584/09

Převod fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na navýšení příspěvku
na provoz OKD a navýšení limitu objemu platů zaměstnanců OKD

585/09

Převod fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na posílení rozpočtu
zaměstnaneckého fondu

586/09

Snížení rozpočtu MČ P9 r.2009 o část dotace na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hmotné nouzi

587/09

Rozpočtová opatření v oblasti investic a běžných výdajů OVÚR

588/09

Převod finančních prostředků IT z kapitálových výdajů do běžných výdajů

589/09

Přijetí daru od firmy Střížkovská, s.r.o.

590/09

Pronájem pozemku společnosti Devátá rozvojová, a.s

591/09

Informace o počtu uzavřených Dohod o splátkách dluhu na nájemném, za vyúčtování služeb, poplatku a úroku z prodlení a nákladech řízení za III. čtvrtl. 2009

592/09

Povolení splátek dluhu p. Václavu Chalupskému st

593/09

Pronájem 1 lůžka na ubytovně U Svobodárny 12 pro p. J. Boušu

594/09

Uzavření dodatku č. 1 k NS se společn. outdoor akcent, s.r.o.

595/09

Uzavření NS k bytu s paní R. Ciprovou

601/09

Potvrzení výsledků výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek z majetku MČ Praha 9

597/09

Rozsah služeb LSPP v roce 2010 vč. fin. zajištění

598/09

Stanovení poplatku ze vstupného v souvislosti s konáním kulturní
akce THE WALL 31.10.2009 agentury BESTSPORT, a.s