Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.1.2017

_processed_r-17-002-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-17-003-us.pdf
Informace o splnění a nesplnění podmínek přechodu práva nájmu bytu
_processed_r-17-004-us.pdf
Prodloužení NS k bytu s manž. Kokyovými, uzavření NS k bytu s V.Tomašovou, M.Chládkovou, A. Rümplerovou, manž. Řechkovými a skončení nájmu bytu s manž. Řechkovými
r-17-005-us.pdf
Změny Smluv o nájmu č. 191/2000 až 196/2000 ze dne 7. 9. 2000 ve znění dodatků č. 1-4 nebytových prostorů v objektech Teplická 278/24, Vysočanská 548/81, Vysočanská 563/59, Lovosická 654/15, Bílinská 508/20, Litoměřická 579/10 v Praze 9, uzavřením Dodatků č. 5 mezi MČ Praha 9 a Společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063
r-17-006-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0385/2012 ze dne 9.10.2012, ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.3.2016, uzavřením Dodatku č.2 mezi MČ Praha 9 a spol. HODIS s.r.o., IČ: 24726931
r-17-007-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu NP v domě čp. 362, Jablonecká ulice č.or. 17 v Praze 9, s panem Ing. Vladimírem Urbanem, IČ: 41175476
r-17-008-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 k rekonstrukci fasády byt.domu na pozemku parc.č. 3079/23 a k záboru pro provádění stavby na poz.parc.č. 3079/13, k.ú. Libeň
r-17-009-us.pdf
Návrh odpovědi na Petici za odstranění laviček v Mimoňské ul.
r-17-010-us.pdf
Zajištění věcné a finanční administrace projektu Nástavba L 490
_processed_r-17-011-us.pdf
Jmenování členů představenstva a člena dozorčí rady spol. Poliklinika Prosek, a.s.