Jste zde

Projekty EU

O City Regions

09.09.2014
Informace o projektu CITY REGIONS (Zvýšení konkurenceschopnosti funkčních městských částí podporou rozvoje městských a venkovských území)
INVOLVE

O INVOLVE

09.09.2014
Projekt INVOLVE - Involving the private sector in Mobility Management (Zapojení privátního sektoru do managementu dopravy)

Cyklovýlet 18. 6. 2014

03.07.2014
Praha 9 rozjela projekt dětských cyklovýletů – Projekt EU – INVOLVE, který je z operačního programu INTERREG IV.C a je spolufinancován z ERDF, byl zahájen  1. ledna 2012 a bude...

Regionální konference 12. 6. 2014

27.06.2014
Dne 12. 6. 2014 pořádala Městská část Praha 9 v souladu s AF projektu Regionální konferenci. Cílem konference bylo informovat relevantní zúčastněné strany o implementaci poznatků...

Frankfurt 10. - 12. 6. 2014

27.06.2014
Ve dnech 11. a 12. června 2014 proběhla již šestá pracovní schůzka zástupců celého týmu projektu INVOLVE. Na jednání se dostavili zástupci všech partnerů. Celý první pracovní den...

Mikroklima 15. 5. 2014

19.05.2014
V parku Přátelství se konala úspěšná akce s několikaletou tradicí zaměřenou na ekologii a životní prostředí s názvem Mikroklima.  Tuto akci každoročně pořádá Městská část Praha 9...

Madrid 22. - 25. 4. 2014

19.05.2014
  Studijní cesta byla zaměřena na bezpečnou dopravu dětí ve městě, dopravu do školy a zpět, podporu cyklistiky a veřejné dopravy. Cesty se zúčastnili představitelé Městské části...

Den učitelů 25. 3. 2014

19.05.2014
Odbor školství a evropských fondů Městské části Praha 9 připravil u příležitosti Dne učitelů poděkování za náročnou práci pro učitele základních a mateřských škol v podobě...

Bowling 6. 3. 2014

19.05.2014
Městská část Praha 9 odbor školství a evropských fondů pro své zřizované ZŠ a MŠ připravila bowlingový  turnaj „ O POHÁR STAROSTY PRAHA 9“. Přizvané byli Gymnázia z městské části...

Mikroklima 15. 5. 2014

19.05.2014
V parku Přátelství se konala úspěšná akce s několikaletou tradicí zaměřenou na ekologii a životní prostředí s názvem Mikroklima.  Tuto akci každoročně pořádá Městská část Praha 9...