Jste zde

URBACT

Místní akční skupina již počtvrté debatovala nad problémy veřejných zakázek

09.03.2017
V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v pořadí již čtvrté setkání pražské Urbact Local Group. Schéma workshopu bylo obdobné poslednímu semináři, tedy úvodní slovo si vzal koordinátor místní...

Místní akční skupina se opět sešla k debatě nad novým zákonem o VZ

07.12.2016
 Dne 1. 12. 2016 proběhlo v pořadí již třetí setkání pražské ULG. Úvodní slovo měl koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, který stručně přiblížil charakter celého...

Setkání partnerů URBACT v Maďarsku a Rumunsku

03.10.2016
Do maďarského Nagykallo poblíž rumunských hranic se dne 19. 9. 2016 sjeli zástupci z 10 evropských zemí, aby diskutovali nastartování místních ekonomik pomocí nových metod v ...

2. setkání místní akční skupiny

03.10.2016
Dne 13. 9. 2016 proběhlo v pořadí druhé setkání pražské ULG. Úvodní slovo měl koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, kdy stručně představil celý projekt. Řeč také...

V Polsku proběhlo další setkání projektu URBACT: Procure

01.08.2016
Do polského Lublinu poblíž ukrajinských hranic se ve dnech 28. - 29. 6. 2016 sjeli zástupci z 10 evropských zemí, aby diskutovali nastartování místních ekonomik pomocí nových...

Proběhlo 1. setkání místní skupiny

26.07.2016
V průběhu dvouletého období projektu je hlavním úkolem každého partnera projektu jednak organizace dvoudenního setkání všech partnerů, druhak vytvoření místních skupin, které se...