Jste zde

Vyhlášení grantového řízení na rok 2016 hl. m. Prahy

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení, které bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 2335 dne 29.9.2015. „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“

 

„Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016“

 „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“

Z důvodu nového typu formuláře pořádáme informační seminář.

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na informační seminář, jehož obsahem bude seznámení s podmínkami grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016 a podmínkami grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016.

Seminář bude současně zaměřen na správné vyplňování elektronického formuláře - Žádosti o grant hl. m. Prahy pro rok 2016.

Setkání se koná dne 7. 10. 2015 od 17.00 hodin v budově Magistrátu hl. m. Prahy (Škodův palác), Jungmannova 29/35, Praha 1 - 2. patro, zasedací místnost č. 201.