Jste zde

Odbor výstavby a územního rozvoje

A) INFORMACE O SUBJEKTECH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

viz samostatný článek zde
 

B) ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE STAVEB

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

 

C) FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ

Stavební řád

Obsahové náležitosti žádostí, oznámení, veřejnoprávní smlouvy a ohlášení stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

Text vyhlášky a formuláře žádostí (přílohy č. 1 až 16 vyhlášky) viz dole na této stránce v části "Související dokumenty".

 

 

Kolaudace staveb POVOLENÝCH PODLE ZÁKONA č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších změn
 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - POUZE PRO STAVBU POVOLENOU PODLE ZÁKONA 50/1976 Sb.!  DOC ; PDF
 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na bytové jádro - POUZE PRO STAVBU POVOLENOU PODLE ZÁKONA 50/1976 Sb.!  DOC ; PDF

 

 

Vodoprávní úřad

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění (bez příloh) a přílohy č. 1 až 25 této vyhlášky - formuláře žádostí - viz dole na této stránce v části "Související dokumenty", nebo na stránkách Ministerstva zemědělství zde.

 

Stavební archiv

 • Žádost o nahlížení do spisu z archivu stavebního úřadu DOC ; PDF

 

Ostatní formuláře

 • PÍSEMNÝ SOUHLAS A UDĚLENÍ PLNÉ MOCI; DOC ; PDF
 • PLNÁ MOC, udělení plné moci k právním úkonům v řízení; DOC ; PDF
 • PŘEVZETÍ rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání; DOC ; PDF
 • PÍSEMNÝ SOUHLAS a zastupování v řízení; DOC; PDF
 • DOHODA o provedení stavební úpravy a prohlášení vlastníka; DOC ; PDF

 

Formuláře jsou zde dostupné ve formátu PDF, který poskytne možnost vytisknout formulář pro rukopisné vyplnění a některé také ve formátu DOC(X), který lze otevřít a vyplnit v textovém editoru.
Kontakt pro dotazy a informace naleznete v seznamu úředníků odboru výstavby dole na stránce ZDE.

Připomínky k obsahu, technické informace: Ing. Hanuš Janoušek, e-mail:janousekh@praha9.cz, tel. 283 091 345.

 

D) INFORMACE O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

Správní poplatky se vyměřují podle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, viz dole na této stránce v části "Související dokumenty".

 

E) Kontaktní informace

 • NÁZEV
  Městská část Praha 9
  Úřad městské části
  Odbor výstavby a územního rozvoje

 • POŠTOVNÍ ADRESA
  Sokolovská 14/324
  180 49 Praha 9 – Vysočany
 • E-MAIL
  Kontaktní údaje a informace o agendách jednotlivých úředníků jsou zde.
 • ÚŘEDNÍ HODINY
  pondělí a středa, 8.00 – 18.00 hodin
 • (v době oběda od 12 do 13 hodin s omezením daným zastupováním a povahou řešeného případu)

Související dokumenty