Jste zde

Upozornění na plánovanou rekonstrukci tramvajové tratě v ul. Kolbenova a s tím související dopravní opatření

Upozorňujeme, že v době od 5.3.2018 do 30.6.2018 bude probíhat plánovaná akce RTT Kolbenova.
Bude provedena úplná rekonstrukce tramvajové trati, vč. zastávek a křižovatek, v celém úseku až k odbočce do vozovny Hloubětín.
Dočasně bude upravena světelná signalizace a zřízena dočasná zastávka BUS.
Akce je připravována Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s.
Přechodné dopravní značení instaloval MHMP.