Jste zde

Upozornění na dopravní omezení komunikace Čakovická

Upozorňujeme, že započala II. etapa stavby okružní křižovatky Čakovická, se kterou je spojená úplná uzavírka v oblasti - viz příloha.

Termín dokončení bude upřesněn dle průběhu stavebních prací.

 

15.10.2018 - akce je plně v režii TSK a.s. a odboru dopravních agend MHMP. Minulý týden došlo k ukončení prací na rekonstrukci všech sítí a nyní se čeká na souhlasné stanovisko DP. Ukončení všech prací by mělo být v horizontu dvou měsíců v návaznosti na povětrnostních podmínkách.