Jste zde

Zajímá nás váš názor na revitalizaci vnitrobloků sídliště Prosek a Střížkov

Městská část Praha 9 připravuje v tomto roce revitalizaci čtyř vnitrobloků sídliště Prosek a Střížkov.
 

Jedná se o dva vnitrobloky mezi ulicemi Veltruská - Bílinská - Rumburská, vnitroblok Mimoňská - Českolipská a vnitroblok Varnsdorfská - Šluknovská. Vzhledem k tomu, že obyvatelé přilehlých bytových objektů i ostatní občané sídliště Prosek - Střížkov tyto veřejné prostory navštěvují, je v našem společném zájmu, aby vnitrobloky byly atraktivnějším a příjemným prostorem vhodným k užívání jak s dětmi, tak pro denní setkávání.

S předloženými náměty byli seznámeni zástupci dotčených SVJ a jejich názory byly zpětně promítnuty do návrhů řešení. Máte-li k připraveným realizačním záměrům další náměty a připomínky, prosíme o jejich sdělení do 15. dubna 2018 prostřednictvím vašeho SVJ, nebo přímo na e-mail : strakovam@praha9.cz