Jste zde

Pozvánka na bezplatnou přednášku Hygienické stanice HMP - Azbest a azbestové materiály

POZVÁNKA
Hygienická stanice hlavního města Prahy
si Vás dovoluje pozvat na bezplatnou přednášku na téma:
► Azbest a azbestové materiály: zdravotní rizika, problematika odstraňování azbestových materiálů
v praxi
● Přednáška se koná v pondělí 22. 10. 2018 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici
Rytířská 404/12, Praha 1.
■ Je určena pro všechny zájemce z řad firem a společností realizujících odstraňování azbestových
materiálů, zaměstnancům

Více v příloze