Jste zde

POCEPO – Poradenské centrum Pomozme živnostníkům a podnikatelům na Devítce

COVID 19 je hrozbou nejen pro naše zdraví, ale vzhledem k vyhlášeným restriktivním opatřením v souvislosti s jeho epidemií také pro podnikání. Aby současná situace nebyla likvidační zejména pro malé a střední podnikatele a živnostníky, kteří nemohou vykonávat svoji činnost, ale musí dostát pravidelným platbám, snaží se jim městská část Praha 9 pomoci. Ve spolupráci s poradenskou společností Grant Thornton otevírá od 30. března 2020 poradenské centrum pro podnikatele a živnostníky MČ Praha 9, na které opatření vlády negativně dopadla.

Bez místních podniků, firem a provozoven živnostníků by městská část Praha 9 nebyla tím, čím je. Opírá se o ně v době prosperity a chce jim pomoci v době krize. Proto je veškeré poradenství bezplatné.

 

Zájemci tu najdou pomoc v těchto oblastech:

  • poradenství v oblasti podpory záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky – projekt COVID II
  • poradenství o možnostech, jak získat a využít různé formy podpory
  • pomoc s podáním žádostí o státní podporu
  • pomoc s podáním žádostí o podporu soukromých institucí (banky, pojišťovny)

Zájemci mohou rovněž bezplatně využít daňové poradenství Norberta Novotného – pomoc s odkladem daňového přiznání, žádost o finanční podporu pro OSVČ, nebo získat aktuální informace z ministerstva financí.
 

S nápadem vytvořit poradenské centrum přišli místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík a zastupitel MČ Praha 8 Radomír Nepil poté, co se na městské části obracejí živnostníci a podnikatelé s žádostí o pomoc a podporu.