Jste zde

Info k přerušení živnosti

Z důvodu výjimečné situace vyhlášené vládou ČR je omezen přístup na Úřad městské části Prahy 9 .

informace k případnému požadavku na přerušení Vaší živnosti:

 

Formulář na vyplnění se nazývá Změnový list a je možné ho stáhnout z webových stránek MPO https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2019/9/ZL.pdf

 

  • Je možné provést osobně ve vypsaných úředních hodinách Pondělí a Středa ( s sebou pouze občanský průkaz a nezpoplatňuje se)
  • Je možné zaslat přes datovou schránku úřadu (pokud ji máte zřízenu)
  • Je možné zaslat poštou, nebo podat osobně do podatelny úřadu

Jak vyplnit formulář:

Přední strana:

V záhlaví vaše jméno a přijmení/ obchodní firma

Rodné číslo, datum narození

Kolonka 01 Předmět podnikání

Kolonka 05 provozování živnosti přerušeno napsat od kdy – do kdy (konkrétní datum) Upozornění – nelze provést zpětně – nejdříve k datu podání

Zadní strana:

Kolonka 15  především telefon, e-m

Kolonka 16 – vyplnit

Na konci vyplnit datum a váš podpis