Jste zde

Oddělení bytové

Ve středu pozornosti obyvatel je hospodaření s byty. Pracovnice bytového oddělení vedou evidenci volných bytů, žádostí o byty, vypisují výběrová řízení na pronájem bytů, řeší přechody nájmů k bytům v působnosti  MČ Praha 9, zabývají se neplatiči nájemného, řeší žádosti o splátky dluhů atd.

Veškeré uvolněné byty jsou pronajímány dle usnesení Rady m.č. v Praze 9, kterým byly schváleny principy pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. města Prahy – svěřených MČ Praha 9. Bytové oddělení eviduje a ve spolupráci s bytovou komisí řeší žádosti o byty ze sociálně-zdravotních důvodů dle „Zásad pronajímání bytů MČ P9“. Žádost o obecní byt lze podat za splnění příslušných podmínek na Formuláři žádosti o nájem obecního bytu. Dále bytové oddělení vypisuje výběrová řízení na pronájmy bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájmu dle „Zásad pronajímání bytů za smluvní nájemné v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených m.č. Praha 9 formou výběrového řízení“. Veškeré formuláře a zásady je možno stáhnout z internetové stránky MČ Praha 9. v sekci Městská část – Úřad – Formuláře.

Do náplně práce tohoto oddělení patří rovněž méně příjemná stránka vztahů k nájemcům bytů spojená s ukončováním nájemních vztahů výpovědí z nájmu k bytům z důvodů neplacení nájemného či služeb spojených s užíváním bytu, případně jiného porušování povinností ze strany nájemce a přijímání žádostí o uzavírání dohod o splátkách dluhů s žadateli, kteří se ocitli v dočasné finanční tísni a chtějí své závazky vůči pronajímateli vyrovnat.

Formuláře

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Nájemci, kteří neprojevili o koupi bytu zájem, zůstávají nájemci Městské části...
Chtěl bych se zeptat, jak vypadá situace s prodejem bytů nájemníkům v domě....
Nakládání s byty je plně v kompetenci Městské části Praha 9 v souladu s její...
Chtěl bych se zeptat, jak vypadá situace s prodejem bytů nájemníkům v domě? ...