Jste zde

Zřizovaná organizace

- Středisko sociálních služeb           

- Domov seniorů, Praha 9, Novovysočanská 506, kontakt na sociální pracovnice: tel. 284 086 903

- Pečovatelská služba, Novovysočanská 861, kontakt: Mgr. Vendula Starostová - 266 019 667

- Dům s pečovatelskou službou, Novovysočanská 861, ved. DPS: Mgr. Soňa Polášková, tel. 266 007 570

- Stacionář pro děti (jesle) - Českolipská 621, vedoucí stacionáře: Martina Vlachová, tel. 286 884 459

- Stacionář pro seniory - Hejnická 538, vedoucí stacionáře: Bc. Jana Mazurová, tel. 286 019 661

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách střediska: www.ssspraha9.cz