Jste zde

Oddělení správy daní a poplatků

 Spravuje místní poplatky ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt a ze vstupného. Ve správním řízení povoluje provoz výherních hracích přístrojů a tombol. Vymáhá daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 9.

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se...
Provozovatel musí požádat o vydání povolení k provozování tomboly před jejím...
Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených...
O povolení k provozování výherních hracích přístrojů může požádat tuzemská...