Jste zde

Servis informačních technologií

Servis informatiky zajišťuje komplexní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií na úřadu městské části Praha 9.

Zpracování osobních údajů

 

Účel zpracování – smluvní vztahy

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, telefon, e-mail

Kategorie subjektů osobních údajů – smluvní strana

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgán státní správy dle zvláštního předpisu

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy