Jste zde

Potřebuji vyřídit

Připravili jsme pro Vás systém karet, reprezentujíci situace, které potřebuji vyřídit na úřadě.

Karty těchto situací jsou členěny podle odborů a oddělení ke kterým daná agenda přísluší. Kliknutím na odkaz "Postup krok za krokem" přejdete na stránku, která obsahuje návodný text jak postupovat v dané situaci. Můžete vyhledávát jak podle odboru, tak podle obsahu.

Doplňkové informace

Nastavení hledání

Nalezeno 62 návodů podle Vámi zadaných kritérií
Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž...
Sociální kurátor Sociální kurátor (sociální pracovník pro dospělé občany) poskytuje odbornou poradenskou pomoc občanům městské části ohroženým...
Nájemci, kteří neprojevili o koupi bytu zájem, zůstávají nájemci Městské části, které budou nadále platit nájem. Nájemci, kteří neprojevili o koupi...
Chtěl bych se zeptat, jak vypadá situace s prodejem bytů nájemníkům v domě? Slyšel jsem, že se v domě bude stavět půdní byt. MČ Praha 9 má vytipovány...
Ověřování podpisů a listin právní úprava:  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování                          vyhláška MVČR č. 36/2006 Sb., o ověřování...
Ve správním řízení, v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby (např. vlastník objektu nebo jeho vymezené části) občanovi,...
Nabývání státního občanství České republiky narozením Nová právní úprava nemění nic na tom, že dítě nabývá narozením státní občanství České republiky...
Bude potřeba se dostavit  osobně k jednání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí úřadu v místě trvalého bydliště, kde s Vámi promluví soc....
Jsem zdravotně postižený, jak mám získat průkaz ZTP (ZTP/P)? Vydávání průkazů ZTP (ZTP/P) již nespadá pod agendu Úřadu městské části. Informace Vám...