Jste zde

Úprava poměrů k dětem před rozvodem

S manželkou bychom se chtěli rozvést, bylo nám však řečeno, že před tím musíme mít upraveny poměry k dětem. Co to znamená a co pro to musíme udělat?

Každému rozvodovému řízení musí předcházet úprava poměrů k dětem, což představuje soudní jednání, v rámci kterého bude rozhodnuto o tom, komu budou děti svěřeny do péče a o výši výživného. Pokud rodiče navrhnou, může být upraven i styk dítěte s druhým rodičem.

Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem lze podat zároveň s návrhem na rozvod manželství.

Vzory návrhů mohou rodiče získat na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociální, na adrese Praha 9, Sokolovská 14/324, 3. patro.