Jste zde

Standardy kvality SPOD Úřadu MČ Praha 9

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany (http://www.mpsv.cz/files/clanky/15511/Standardy_OSPOD.pdf).

Kompletní obsah jednotlivých písemných pravidel a postupů orgánu sociálně-právní ochrany dětí na ÚMČ Praha 9 v elektronické i tištěné verzi k dispozici u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (ÚMĆ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9, 3. patro).

Související dokumenty