Jste zde

Povolení k provozování výherních hracích přístrojů

O povolení k provozování výherních hracích přístrojů může požádat tuzemská právnická osoba bez zahraniční majetkové účasti u úřadu, v jehož územním obvodu mají být výherní hrací přístroje provozovány.

K žádosti nutno doložit tuto dokumentaci

  • výpis z obchodního rejstříku a prohlášení provozovatele, že je právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti (předmět činnosti – provozování výherních hracích přístrojů)
  • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být v době předložení starší tří měsíců
  • platné osvědčení EZÚ
  • smlouva s uživatelem prostor, kde budou VHP trvale umístěny
  • název, adresa, IČ servisního subjektu, servis zajišťován subjektem, který má na tuto činnost oprávnění (např. živnostenský list)
  • herní plány k jednotlivým typům VHP
  • herní řád (návštěvní řád) – stanoví pravidla a podmínky účasti hráče ve hře.
  • jméno, trvalé bydliště a rodné číslo  osoby, která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let
  • potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty ve výši 2.000.000 Kč

Kontaktní osoba

JUDr. Ivana Hánová

Odbor ekonomický, oddělení daní a poplatků

tel.: 283 091 233, e-mail : hanovai@praha9.cz

Související odkazy